Fremtiden byder på mere regn – er du klar?

Sådan sikrer du boligen mod oversvømmelser

Hvad skal du som boligejer/vicevært være opmærksom på for at undgå oversvømmelser, hvad kan du gøre ved boligens særligt udsatte områder?

Holder taget tæt? – Et utæt tag kan give følgeskader som skimmelsvamp, svampe og råd og selv en mindre utæthed kan give problemer.

Det kan du gøre: Tjek af taget udefra

 • Tjek, om rygningen (toppen af taget) er intakt.
 • Kig efter løse tagsten og tagplader.
 • Kontrollér, at tagbelægningen ligger, som den skal, og leder vandet væk fra taget.
 • Tjek inddækningerne, hvor der er gennembrydninger i tagfladen, dvs. omkring bygningsdele, der stikker op af taget. Inddækninger skal være tætte og uden huller.
 • Tjek, om tagrenderne er utætte eller tilstoppede. Får vandet lov at hobe sig op i tagrenden, får det også fred og ro til at trænge ind i mindre huller/revner i tagkonstruktionen.
 • Kontrollér din skorsten for løse mursten, og vær sikker på, at topstenen sidder forsvarligt fast. Kig efter knækkede eller defekte tagmaterialer.

 

 

De vandskader, der kommer pga. ekstremt vejr, klimaforandringer m.v. kan skyldes:

 • Havet eller åer kan gå over deres bredder, så der løber vand ind i huse og kældre. 
 • Kloakkerne kan blive overbelastet ved voldsomme regnskyl (fx skybrud), så afløbsvandet bliver presset op gennem gulvafløbet i en kælder.
 • Grundvandet kan stige, så vandet presses op igennem utætheder i kældergulvet og kælderydervæggene.

 

Er tagrender, nedløbsrør og tagbrønde rensede?

Hvis regnvand ikke kan løbe frit i tagrender, nedløbsrør og tagbrønde, kan vandet løbe ind ved tagfoden, ned i ydervæggen eller ned langs sokkel eller kældervæg og give vandskade.

Sådan renser du nemt 
tagrenden
En tom sodavandsflaske kan nemt laves om til en lille skovl, der passer perfekt ned i en tagrende. Læs også, hvor tit tagrender bør tømmes for snavs.
Er det etageejendom, så findes der flere firmaer der har udstyr til at rense tagrenderne fra gadeniveau.

Kommer der spildevand op gennem gulvriste eller toilettet?

Hvis rørene i kloaknettet bliver fyldt op under et kraftigt regnskyl, løber vandet tilbage. Det kan f.eks. løbe ind i huset gennem gulvafløb og toiletter, der er placeret lavt.
Når vandet kommer udefra, er et højvandsluk en god ide. Et højvandsluk kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb eller toilet, når det regner kraftigt. De skal efterses og rengøres en gang om året.

Hvad er et højvandsluk? Et højvandsluk forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når de regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Har du tjekket din kælder, lysskakt, trappeskakt og kældervinduer?

En anden ting vi klar vil anbefale i kældre, er at alt hvad der er i kælderen, ikke står direkte på gulvet. At det er løftet op, og gerne står på metal reoler. Ikke træ, der tager skade ved oversvømmelsen.

Er din lysskakt, trappeskakt og kældervinduer sikret? Er der fjernet blade og andet affald?
Løber der overfladevand ned i lysskakt eller trappeskakten, vil der kunne komme store mængder vand i kælderen på kort tid.
For at forebygge vandskade i kælderen, handler det blandt andet om at vedligeholde kloakken, så den kan klare regn og sne, så du kan holde vandet ud af din kælder.

Der kan være mange årsager til, at der opstår en vandskade i et hus – herunder er nogle af de mest almindelige: 

 • Utætte tagbrønde eller kloakledninger.
 • Revner eller huller i fundamentet, som gør, at vandet kan trænge ind i kælderen.
 • Tilbageløb af vand i kloakker.
 • Forkert fald på terrænet rundt om huset. 
 • Problemer med omfangsdræn. Hvis der ikke er etableret et omfangsdræn rundt om huset, eller hvis et eksisterende omfangsdræn ikke fungerer ordentligt, kan det også give anledning til vandskader.

Har din foreningen brug for hjælp til at se ejendommen i gennem med henblik på en vedligeholdelsesplan? Så er I meget velkommen til at kontakte os og så kan vi tage en uforpligtende samtale om jeres ejendom.  

Del på facebook
Facebook
Del på linkedin
LinkedIn

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Så sender vi dig en masse spændende nyheder, tips og tricks til din bolig!