Projekter

Vi har hjulpet mange andelsforeninger og udlejere med forskellige projekter.
Herunder kan du klikke dig ind og læse og se et udpluk
af de forskellige projekter, vi har udført både inden- og udendørs.


Søborg - Fjernvarme tilslutning, og ny vandproduktion

En andelsforening i Søborg havde besluttet at koble sig på fjernvarme. Her skulle de have fjernet den gamle oliekedel og tilsluttet det nye fjernvarmesystem. I den forbindelse fik de udskiftet deres gamle varmtvandsbeholder til to nye. Dette sikrede foreningen en besparelse på energien og hurtigere varmt vand via Circon ventiler.

En andelsforening i Søborg havde besluttet at blive koblet på fjernvarmen. Deres opgave bestod i at få den gamle oliekedel fjernet, samt få lukket oliebeholderen på lovligvis. Samt få klargjort deres system til fjernvarmen.

Vi hjalp foreningen med at finde de rigtige samarbejdspartnere, der kunne løse opgaven med at fjerne oliekedlen, rør og gøre klar til tilkoblingen til fjernvarmen. 

Samt den gamle oliebeholder blev lovligt tømt og restolien fjernet. Alt med godkendt attest på fjernelsen mm. Samtidigt hjalp vi foreningen med at finde den rigtige samarbejdspartner på vvs arbejdet.

Foreningen fik gennemgået og udskiftet alle termostatventiler på radiatorerne. Der var 1/3 del der ikke virkede, der var tæret fast.
Efter gennemgangen og tilkoblingen af fjernvarmen, har foreningen halveret deres varmeudgifter.​

Foreningen fik kontrolleret den gamle varmtvandsbeholder før tilkoblingen af fjernvarme. 

Det blev besluttet at udskifte den gamle beholder til nye der er egnet til fjernvarmedrift.

Foreningen fik monteret 2 nye varmtvandsbeholder. En primær beholder der altid er varmet op til det ønskede. Samt en sekundær der bliver varmet op af returvarmen fra fjernvarmen. Hvilket sparer på energien til opvarmningen. Ligeledes er der blevet monteret b.la. CirCon ventiler stigestrengene.

Der blev udført en indregulering af brugsvandscirkulationen med de nye circon ventiler, som vil sikrer at beboerne har varmt vand fremme ved tapstederne meget hurtigt, således at vandspild undgås.

Circon ventiler er termostatiske ventiler, der sørger for at vandfordelingen rundt i cirkulationsledningerne er i orden. Samtidigt blev alle rør og pumper efterisoleret.

Jeres ejendom, Vores verden – Hvad kan vi hjælpe Dig med?

Gentofte - Nye badeværelser, total renovering​

En andelsforening i Gentofte havde besluttet at renovere deres badeværelser i forbindelse med andet arbejde i deres drift- og vedligeholdelsesplan. I den forbindelse blev det gamle rør udskiftet, der blev monteret nye væg- og gulvfliser samt vådrumsstikdåser. På badeværelserne blev det gamle toilet udskiftet med nye væghængte toiletter. Badekarret blev også fjernet og der blev sat bruser og glasvæg op.

En andelsforening i Gentofte havde besluttet at få renoveret deres badeværelser, samtidigt med at der skulle laves forskellige arbejder i forbindelse med deres drift- og vedligeholdelsesplan.

Vi hjalp foreningen med projektbeskrivelse, med at finde de rette håndværker, vvs ‘er, murer, el-installatør og maler der kunne stå for den fulde renoveringsopgave.

De gamle stige strenge (kold og varmtvandsrør) blev udskiftet. Samt varmerørene til badeværelserne blev udskiftet, og tilkoblet gulvvarme. De gamle støbejerns faldstammer og gulvafløb blev udskiftet til nye.

Alt iht. bygningsreglementet, SBI’s anvisninger til vådrum mm. og brandsikring af rørgennemføringen ved etagedæk.

De gamle toiletter (både 1 og 2 skylds) blev udskiftet til nye væghængte 2 skyld toiletter.

De gamle vægfliser blev fjernet, væggene rettet op, godkendt vådrumsmembran, nye godkendte el-dåser til vådrum monteret, samt nyt el.

Der blev monteret nye vægfliser, alt iht. SBI’s vådrumsanvisninger

Det gamle badekar blev fjernet. Flere med defekte afløb og vandlåse. Smat defekte fliser og fuger.

De gamle terrazzo gulve blev fjernet, der blev lagt nye gulvfliser, nyt gulvafløb. De gamle vægfliser blev fjernet, væggene rettet op, nye godkendte el-dåser til vådrum monteret, samt nyt el. 

Der blev monteret nye vægfliser og godkendt vådrumsmembran på både væge og gulv, alt iht. SBI’s vådrumsanvisninger. Nye bruse termostatarmeratur og glasafskærmning monteret.

Jeres ejendom, Vores verden – Hvad kan vi hjælpe Dig med?

Odense - Facaderenovering, nye mørtelfuger, facadepuds, nye sålbænke og vinduer​

En privat udlejer havde problemer med sin facade og fugt i trappetårnet og besluttede derfor for at få det renoveret. I den forbindelse blev der udarbejdet en drift- og vedligeholdelsesplan som hjalp udlejeren med at få overblik over ejendommen. Renoveringen bestod af nye døre og vinduer og i den forbindelse nye sålbænke, fuger, taget blev tjekket for løssten og kvistende blev malet.

En privat udlejer havde problemer med sin facade (klimaskærm), fugtproblem i trappetårn, manglende fuger og defekte sålbænke.

Vi hjalp med at få et overblik på ejendommens fremtidige vedligehold. Der blev udarbejdet en drift- og vedligeholdelsesplan på ejendommen. Og i den forbindelse valgte ejer at få udarbejdet et renoveringsprojekt på sin klimaskærm.

Samtidigt hjalp vi ejer med at finde de rette håndværker til opgaven. Tømrer, murer og maler.

Ejendommens facade blev gennemgået, mørtelfuger fjernet, flere steder ilagt rustfrit fugearmering. Nye mørtelfuger. Efterfølgende vandskuret facaden. 

De gamle beton sålbænke var ikke vandafvisende, og hele. Her blev der monteret nye skifer sålbænke. 

Dette i forbindelse med udskiftning af nye vinduer og døre.

Samtidigt med udskiftningen af vinduer, blev alle kviste gennemgået, de gamle zinkinddækninger udskiftet til nye, der blev monteret rigtigt. 

Nyt fugestrimler/isolering, fugestop og godkendt gummifuger.

Taget blev tjekket for løse sten. Skotrender og tagrender blev tjekket og renset. Nye ventilationsriste monteret. Kviste mm. blev afrenset og malet.

De gamle beton sålbænke var ikke vandafvisende, og hele. Her blev der monteret nye skifer sålbænke. 

Dette i forbindelse med udskiftning af nye vinduer og døre.

Jeres ejendom, Vores verden – Hvad kan vi hjælpe Dig med?

Odense - Ny vandproduktion og rør

En andelsforening i Odense havde problemer med deres varmtvand og vandspild i de enkelte lejligheder. Foreningen fik gennemgået deres vandproduktion og rør i kælderen som viste at deres rør var fyldt med kalk som gør vandgennemstrømningen langsom. Den gamle vandbeholder blev fjernet og udskiftet med to nye. Der blev ligeledes fundet Asbest i isoleringen af varmtvandsbeholderen og rørende, dette blev fjernet og rengjort.

En andelsforening i Odense havde problemer med deres varmevand og vandspild i de enkelte lejligheder.

Foreningen valte at få gennemgået deres vandproduktion (vandbeholder) og rør i kælderen, som vi hjalp med.

Efterfølgende valgte foreningen at få indhentet tilbud på udskiftningen af varmtvandsbeholder og vand rør i kælderen. Inkl. levering af CirCon ventiler på de enkelte stigestrenge.

Her ses et billede af hvor meget kalk der sad i samtlige rør i kælderen. Dette bevirker at vandgennemstrømningen ikke er optimal og langsom.

Den gamle varmtvandsbeholder blev frakoblet, ny midlertidig varmeproduktion opsat, så beboerne havde varmtvand end til de nye varmevandsbeholdere blev opsat og tilkoblet.

Der blev leveret og monteret 2 nye varmtvandsbeholder til foreningen. Beholderne blev dimensioneret til størrelsen af foreningen, antal af lejligheder og beboer.

Ligeledes er der blevet monteret b.la. CirCon ventiler stigestrengene. Der blev udført en indregulering af brugsvandscirkulationen med de nye CirCon ventiler, som vil sikrer at beboerne har varmt vand fremme ved tapstederne meget hurtigt, således at vandspild undgås. CirCon ventiler er termostatiske ventiler, der sørger for at vandfordelingen rundt i cirkulationsledningerne er i orden.

Samtidigt blev alle rør og pumper efterisoleret.

I gamle dage blev der brugt asbest flere steder i forbindelse med isolering af varmtvandsbeholder og rør, specielt på bøjningerne. Derfor blev der taget et asbest test, som der fastslog at der var brugt asbest.

Den gamle asbest blev fjernet af godkendt firma, samt der blev rengjort før andet arbejde kunne op starte. Alt forløb som planlagt, og til aftalt tid, så øvrige arbejder kunne starte og slutte til aftalt tid.

Jeres ejendom, Vores verden – Hvad kan vi hjælpe Dig med?