Testmetoder

Testmetoder

Ofte kan man både se og lugte, om der gror skimmelsvampe i en bolig. Pletter af skimmel kan være sorte, grå, brune, grønne og hvide. Ved synlig skimmel er metoderne til test sikre og ofte kan det afgøres med det blotte øje. Lugter boligen også muggen eller af gammel kælder, er det meget sandsynligt at det, man ser, er skimmel.

Er man i tvivl, findes en række måder at teste, om der gror skimmelsvamp i en bygning. De forskellige tests viser noget forskelligt. Nogle viser hvor meget skimmel der er, mens andre viser hvilke arter der gror. Med disse metoder er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i støv fra boligen. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på skimmelsvamp forårsaget af fugtproblemer. Alle test er lavet til at påvise forskellige ting, derfor ved at bruge flere slags test, får man et mere sikkert svar.

Man skal dog være opmærksom på, at skimmel både kan gro på synlige overflader og skjult på bagsiden af tapet og i hulrum i konstruktioner.

Læs herunder om de forskellige former for test som vi fortager hos skimmel.nu.

Støvprøve / swap (Screening for skjult skimmelsvamp)

En nyere metode, til at bestemme mængde og arter af skimmelsvampe, er at teste støv for DNA fra skimmelsvampe. Prøven tages med en vatpind, i støv der er mindst 1 måned gammelt. Det er derfor vigtigt, at I ikke gør rent inden vi kommer ud og foretager vores undersøgelse. Prøven sendes herefter til et laboratorium, hvor den undersøges.

Denne måde viser både hvor meget skimmel der er og hvilke arter. Testen skelner mellem arter af skimmelsvampe, der ses i huse med vandskader og arter der oftere skyldes manglende rengøring. Fordi skjult skimmel vil kunne bidrage til støvet i en bygning vil en DNA-test også i nogle tilfælde kunne vise, at der er skjult skimmel i en bygning.

Foto: skimmel.dk

Materialeprøver og tapeaftryk

Det er også muligt at teste et stykke tapet, gips, træ eller andet byggemateriale. Et lille stykke af materialet sendes til et laboratorium, hvor de enten kigger på det direkte i et mikroskop eller overfører det til en aftryksplade og dyrker det. Denne type test kan vise hvilke arter, der gror og hvor meget skimmel, der er på prøven.

Proteintest

Denne test viser hvor meget protein, der er på en overflade. Protein findes i skimmelsvampe, men også i støv, rester af mad, os fra komfuret og andet.
Testen er hurtig at udføre med en vatpind. Vatpinden lægges i en væske, der skifter farve alt efter hvor meget protein, der er på vatpinden. Det er vigtigt at huske, at denne test nemt kan vise meget protein, uden at det kommer fra skimmelsvampe. Testen kan bedst bruges til at se om der er gjort ordentligt rent efter et angreb af skimmel.

Foto: skimmel.dk

Overfladetest

Skal udtages med vatpind direkte i vækst og bruges til, at bestemme artssammensætningen af et vækstområde. Prøven kan kun fortages af professionelle.

Luftprøve (Screening for skjult skimmelsvamp)

En screening for skjult skimmelsvamp kan også udføres på luftprøver, hvilket fx kan være en fordel i tilfælde hvor det ikke er muligt at udtage en egnet støvprøve. Prøven kan udtages som en såkaldt aktiveret luftprøve, hvor den ved rapporteringen rates efter en A-F skala. Der kan også foretages en passiv luftprøve der ikke rates, men kræver en udendørs referenceprøve. Når man laver luftprøver, suger man, med en type støvsuger, en bestemt mængde luft igennem et filter. Dette filter sendes til et laboratorium og undersøges. Luftprøver kan kun udføres af professionelle.

Foto: skimmel.dk

Rengøringskontrol

Rengøringskontrollen er en analyse udviklet til at vurdere en slutrengøring udført efter en skimmelsanering. Det er altså slutrengøringen og ikke skimmelsaneringen, der vurderes. Resultaterne bedømmes ud fra på forhånd fastlagte kriterier således, at slutrengøringen enten godkendes eller afvises. Prøven udtages ved en aktiveret luftprøve og kan kun udføres af professionelle.

Mycometer / Enzymtest

Mycometer surface er en gennemtestet Enzymtest teknologi. Den er baseret på en veldokumenteret teknologi som er beskrevet i anerkendte internationale videnskabelige tidsskrifter af både uafhængige og af Mycometers egne forskere. Metoden giver et klart billede af udfordringen og er standard for kvalitetskontrol efter afrensning af skimmelsvamp i Danmark. Denne test angiver hvor meget skimmelsvamp, der er på en overflade. Testen måler både levende og døde skimmelrester. Enzymtest kan ikke sige, hvilke arter af skimmelsvampe der gror eller har groet. Testen måler på et enzym, der kun findes i skimmelsvamp og er derfor meget præcis. Enzymtesten udføres med en vatpind, der sendes til analyse på et laboratorium.

Anvendelse af Mycometer-surface:

  • Kvalitetskontrol efter afrensning af skimmelvækst
  • Dokumentation af skimmelvækst på overflader 
  • Vise at misfarvning ikke er skimmelsvamp
  • Undersøgelse for skimmelsvamp inde i materialer
  • Afgrænsning af skimmelvækst
  • Kvalitetskontrol af ventilations systemer

Foto: Mycometer

Aftryksplade (AGAR) / Tapeanalyse

Aftryksplader er plasticskåle med et dyrkningsmedium, som giver gode vækstbetingelser for nogle af de skimmelsvampearter, der er mest interessante i forbindelse med fugtskader i bygninger.
Man overfører skimmelsvampsporer fra støv eller et mistænkt vækstområde, ved at trykke aftrykspladen let mod en overflade. Herefter skal prøven dyrkes i et laboratorium i ca. en uge, før den analyseres.

Aftryksplader bruges til at artsbestemme svampen og afklare hvor voldsom væksten på det undersøgte område er. Dette foretages med henblik på at bestemme typen af vandskade, omfangsbestemmelse af skade eller til kvalitetssikring af afrensning, sanering eller rengøring. Nogle arter er farligere for beboerne end andre og nogle arter ses oftest ved vandskader. Arten kan have betydning i sager om forsikring og erstatning.

Destruktiv tilstandsundersøgelse

Skimmel kan også gro steder, hvor man ikke kan se det. Det kan være bag tapetet, inde i vægge og gulve eller i hulrum som skunk, loft, tag og krybekælder. Det kan være sværere at finde ud af om der er skjult skimmelsvampevækst i en bolig. Her vil man ofte være nødt til at hente hjælp fra en professionel. Det skyldes at de tilgængelige målemetoder er mere usikre og at de sikre metoder kræver, at man har direkte adgang til de mistænkte områder. Sådan adgang kræver at man fjerner bygningsdele, for at få adgang til den skjulte skimmel. For at undgå at ødelægge bygningen unødigt, er erfaring fra sådanne opgaver normalt nødvendige for at kunne lave undersøgelsen målrettet nok.

Det er dyrt at undersøge og fjerne skjult skimmel, men skjult skimmel kan, i større mængder, også være farligt for mennesker. Normalt vil skjult skimmel på mere end 3 m2 være en større mængde.

Foto: Østergaard bygge & indeklimateknik A/S

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Så sender vi dig en masse spændende nyheder, tips og tricks til din bolig!