Udarbejdelse af renoveringsprojekt

Udarbejdelse af renoveringsprojekt

Står I over for en renovering af jeres ejendom, så kan det i første omgang godt virker som en stor og uoverskuelig proces. Det kan Sundejendom.nu hjælpe med.

Udover at der i jeres boligforening kan være forskellige holdninger og meninger om den forestående renovering, er det ofte også et større beløb der tales om. For at ende med et godt slutresultat på selve renoveringsarbejdet, kan det anbefales med byggeteknisk rådgivning. Men hvordan kommer I, i gang?

Sundejendom.nu kan hjælpe jer hele vejen.

Læs mere om processen herunder

1. Projektudvikling

Det er i denne fase vi indgår en byggeforretningsaftale, og bestyrelsen nedsætter et byggeudvalg, som er med hele vejen i byggeprocessen.

Ved renoveringer sørger vi desuden for, at beboerne i foreningen bliver hørt – de er med i idéudviklingen af projektet, så drømme og visioner for deres bolig kan omdannes til konkrete projekter. Projektet sendes til bestyrelsen, evt. afstemning blandt beboerne.  Foreningen/bestyrelsen b.la skal forholde sig til:

 • Byggetekniske forhold
 • ​Indretning, sammenlægninger
 • Indeklima og energiforbrug
 • Genhusning
 • Myndighedskrav
 • Valg af materialer
 • Løsningsforslag​

2. Projekt, udbud og pris

I denne fase skal byggeprojektet endeligt prissættes, det skal justeres og kvalificeres, og detaljerne skal på plads. Så det bliver til et udførligt projekt, der kan sendes i udbud. Der finder en teknisk gennemgang af projektet sted via en ekstern granskning, der udarbejdes tidsplaner og udbudsmateriale og der indhentes priser.

Det er også her, der (ved renoveringer) bliver taget stilling til, om der er brug for, at beboerne genhuses i løbet af projektet. 

Foreningen/bestyrelsen skal forholde sig til:

 • ​Den endelige prissætning af projektet
 • Nødvendige justeringer og detaljering
 • Den tekniske gennemgang af projektet
 • ​Endelig udbudsmateriale
 • ​Licitation/prisindhentning
 • Tidsplan
 • Entreprenøren vælges

3. Projektopfølgning og udførselse

I overgangen fra projektering til udførelse af byggearbejderne, kan det være nødvendigt med en tilpasning af projektet i relation til den afsatte økonomiske ramme.

I udførelsesfasen er der fokus på, at sikre byggeriets fremdrift. Det er også her, der skal tages stilling til eventuelle besparelser og nødvendige ændringer. Det er i denne periode, at beboerne genhuses (ved renovering), hvis der er behov for det.

Foreningen/bestyrelsen skal forholde sig til:

 • Evt. beslutninger om besparelser
 • Evt. beslutning om nødvendige ændringer
 • Planlægning af renoveringen
 • Forberedelse til igangsætning af projektet
 • Tidsplan
 • Evt. genhusning

4. Aflevering til drift

Når byggeriet afleveres til drift, afsluttes og evalueres byggesagen. De beboere, der evt. har været genhuset (ved renoveringer), flytter tilbage. Byggeregnskabet godkendes, og beboerne holder det første afdelingsmøde og etablerer en afdelingsbestyrelse (ved nybyggeri).

I denne fase er følgende parter involveret:

 • Sundejendom.nu
 • Driften
 • Entreprenøren
 • Arkitekt og ingeniør
 • Afdelingsbestyrelsen

5. Drift

Når byggeriet er i drift, følges der op på eventuelle fejl og mangler. Der er desuden et 1- års og 5-års eftersyn.

I denne fase er følgende parter involveret:

 • Sundejendom.nu
 • Driften
 • Organisationsbestyrelsen
 • Afdelingsbestyrelsen 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Så sender vi dig en masse spændende nyheder, tips og tricks til din bolig!